Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor

För LenaTours’ resor tillämpas Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor. Dessutom tillämpas nedanstående Särskilda Resevillkor, som kompletterar Allmänna Resevillkor samt de resevillkor som särskilt kan komma att angivas i LenaTours’ respektive detaljprogram för de olika resorna.

Vi ber Dig att noga läsa igenom bokningsbekräftelsen och meddela genast ifall Du upptäcker något fel, t ex vad gäller stavning av namn. Det är viktigt att både samtliga efternamn och förnamn överensstämmer med vad som står i passet. Ändring av namn på redan utställd flygbiljett innebär extrakostnader för resenären.

Anmälningsavgift och slutlikvid samt återbetalning vid avbeställning.

Så snart Du erhållit bekräftelse från LenaTours på Din bokning, skall anmälningsavgiften inbetalas enligt angivet datum. Vi skickar omgående en skriftlig bekräftelse med faktura på anmälningsavgift per post. Anmälningsavgiften är i allmänhet 20 % av resans pris. Genom att betala anmälningsavgiften inom 10 dagar bekräftar man avtalet och sin plats på resan samt att man har tagit del av de avbokningsregler och särskilda resevillkor som gäller för denna resa. Viktigt: Om resenären själv avbeställer sin resa återbetalas således inte anmälningsavgiften. Detta gäller även om resan längre fram skulle inställas av resebyrån.

Slutlikviden skall vara oss tillhanda senast 40 dagar före avresa eller enligt uppgift på utsänd faktura.

För att en resa ska kunna genomföras erfordras, om inget annat sägs, 15 deltagare. Om resan måste inställas återbetalas hela den erlagda summan av LenaTours omgående.

Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex innehav av giltigt pass, eventuellt visum, vaccinationer och reseförsäkring. Vi rekommenderar att man skaffar sig det s.k. EU-kortet från Försäkringskassan. Särskilda dietönskemål och allergier meddelas resebyrån i god tid.

Avbeställningsskydd vid sjukdom

I resans pris ingår inte avbeställningsskydd eller reseförsäkring. Resan betalas via bankgiro.

Kontrollera med Din bank vad det är som gäller för just Ditt bankkort eller kreditkort. Vissa banker erbjuder det avbeställningsskydd som ingår i bankkorten även om man inte betalat resan med detta kort.

Färdhandlingar

Gällande färdhandlingar översändes ca 14 dagar före avresan under förutsättning att slutbetalningen har kommit oss tillhanda. Avgångstider med flyg kan då ha ändrats sedan programmets tryckning, vilket ligger utanför resebyråns kontroll.

Resans pris

LenaTours äger även rätt att i efterhand debitera för ej förutsebara kostnader så som extraordinära höjningar av skatter, avgifter och tullar eller större valutaförändringar. Dessa eventuella ändringar meddelas resenären senast 20 dagar innan avfärd och gäller om resan blir 400 kronor dyrare eller mer.

Avresedagen

Resenären ansvarar själv för incheckning på flygplatsen. Observera alla bestämmelser om vätskor och vassa föremål ombord. Större vätskebehållare än 100 ml liksom schweizerknivar och dylikt måste checkas in med bagaget, annars beslagtas de.

LenaTours kan inte hjälpa till med sittplatsbokning eller registrering av bonuskort, utan resenären får själv göra det i samband med incheckningen eller på respektive flygbolags hemsida. I allmänhet reser reseledare med från Stockholm och samling sker därför vid gaten. Resenärer som flyger från andra orter, t.ex. Göteborg och Köpenhamn, ombedes vara kontaktbara med mobiltelefoner enligt överenskommelse med LenaTours. Numera är det ytterst få flygbolag som serverar någon mat ombord, och i de fall det görs bör man meddela i god tid om man är t.ex. allergisk och behöver specialmat.

Resan

Resenären bör vara beredd på en hel del gående. Historiska städer är i allmänhet inte särskilt handikappanpassade, och bussarna får inte alltid köra hela vägen fram till de olika destinationerna, hotellen alt. sevärdheterna.

Hotellstandard anges med respektive lands kategoriindelning.

Resegaranti

LenaTours har ställt av Kammarkollegiet föreskriven resegaranti.