Frågor & svar

Frågor & svar

Om LenaTours

Bolagets Namn: Åre Tours AB, resorna marknadsförs under varumärket LenaTours

Styrelsens säte: Stockholm, Sweden

Org.nr.: 556864-5419

Adress: Östermalmsgatan 3, 114 24 Stockholm

Telefon för kontakt: +46 707 603 516

E-postadress: lenatours@outlook.com

Åretours AB är medlem i Svenska Resebyråföreningen SRF:  www.srf-org.se/

Åretours AB ställer statlig resegaranti till Kammarkollegiet

Nedan ser du en länk till Kammarkollegiet med information om resegaranti

https://www.kammarkollegiet.se/node/106 

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift kallas den första inbetalningen enligt den bokningsbekräftelse som skickats till kunden. Den är i normalfall 20% av resans totala pris och betalas vanligen inom 10 dagar från bekräftelsens utskriftsdatum.

Slutbetalning

Slutbetalningen är vanligen betalning nummer 2 och betalas i normalfall 40 dagar före avresedagen. Sker bokningen inom 6 veckor före avresan sammanfaller anmälningsavgift och slutbetalning.

Avbeställningsskydd

I resans pris ingår inte avbeställningsskydd eller reseförsäkring. Vi kan erbjuda avbeställningsskydd via ERV. Det kostar 7% av resans totala pris, och då betalar man ingen självrisk. Kontakta mig för mer detaljerad information.

Ni bör kontrollera det försäkringsskydd ni har i era reseförsäkringar. Kontrollera också med er bank vad det är som gäller i era kort. Vissa banker erbjuder det avbeställningsskydd som ingår i bankkortet, även om man inte betalat resan med kortet. I allmänhet krävs läkarintyg för att kortets avbeställningsskyddet ska gälla.

 

Hälsobestämmelser

Arrangören har en skyldighet att upplysa om hälsobestämmelser som är tillämpliga för resan. Framförallt gäller detta vaccinationer. Ofta fullgörs denna skyldighet genom hänvisning till en hemsida. Resenären har i sådana fall skyldighet att följa arrangörens hänvisning och undersöka vad som gäller.

Observera att arrangören endast har skyldighet att informera om vad som gäller. Det är resenärens ansvar att se till att nödvändiga bestämmelser är uppfyllda.

Medicinintyg
Om man använder någon form av medicin bör man före avresa undersöka hos apoteket, om det behövs ett intyg avseende sådan medicin för resa till det aktuella landet.

Mediciner bör man ha i handbagaget. Väskorna som checkas in kan komma bort, bli försenade eller förstörda. Mediciner som är flytande ska man visa upp i säkerhetskontrollen.

För införsel av narkotikaklassade mediciner för eget bruk i EU-EES-länderna måste man kunna visa upp ett intyg som styrker rätt att ta med sig läkemedlen. Detta gäller oavsett om man har medicinen i handbagaget eller det incheckade bagaget. Till narkotikaklassade läkemedel räknas bland annat många sömnmedel, lugnande medel och starka smärtstillande medel. Hos apoteket kan man få ett s.k. Schengenintyg. Läs mer på Swedavias hemsida.

Vaccinationer
Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller ifråga om vaccinationer för det aktuella resmålet. Det finns många hemsidor där det går att hitta information om obligatoriska, förebyggande och rekommenderade vaccinationer, bl.a. www.1177.se, som drivs av Sveriges landsting.

Om resebyrån lämnar information om vaccinationer, malariamediciner eller liknande sker detta endast som en ren service och informationen lämnas helt utan ansvar för resebyrån.

Sjukvård utomlands

Som svensk medborgare har Du rätt till sjukvård i övriga EU/EES-länder och Schweiz. Det krävs dock att Du har det europeiska sjukförsäkringskortet, som kan beställas från Försäkringskassan.

Om Du blir sjuk i ett land utanför EU/EES, med undantag för ett fåtal länder med vilka Sverige har avtal om sjukvårdsförmåner, har Du inte rätt till ersättning för kostnader för sjukvård. Det kan kosta mycket pengar att bli sjuk utomlands. Det är i sådana fall viktigt att ha ett fullgott försäkringsskydd. Du kan läsa mer om försäkringar här.

SRF 2011-01-18

Vid köp av paketresa

Researrangören och, i förekommande fall, återförsäljaren ska, på lämpligt sätt, informera resenären om vad som gäller i fråga om pass och visum. Skyldigheten omfattar endast att informera om vilka regler som gäller. Resenären ansvarar själv för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass och visum.

Skyldigheten för researrangören att lämna information om pass och visumregler gäller enbart i förhållande till medborgare i stater inom EES-området. Medborgare i länder utanför EES, rekommenderas därför att kontrollera med den aktuella ambassaden vad som gäller.

I vissa fall räcker det inte med att passet är giltigt. Vissa länder ställer krav på att passet är giltigt viss tid efter inresan, att det finns tomma sidor att stämpla på eller att passet ska vara maskinläsbart.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att passet är helt och att det inte innehåller lösa sidor. Se också till att inte alla sidor i passet är stämplade med viseringar och inresestämplar. Det har hänt att resenärer inte fått resa in i landet på grund av att det inte funnits en ostämplad sida kvar i passet.

Krav på pass och visum har samband med resrutten och resans längd. Ändringar av resrutt, förlängning av resan eller andra liknande ändringar kan medföra att pass-/visumregler ändras. Reglerna kan också ändras under perioden mellan bokning av biljett och avresetidpunkten.

När det gäller visum är det viktigt att observera att vissa länder ställer krav på transitvisum, d.v.s. att Du måste ha visum för ett land där Ditt flygplan endast mellanlandar, eller där Du ska byta flygplan.

Observera: Även till Schengen-länderna (f.n. EU:s medlemsstater samt Norge, Island och Schweiz med undantag av Storbritannien, Irland, Bulgarien och Rumänien), där det normalt sett inte längre finns någon gränskontroll, ska giltigt pass eller nationellt id-kort alltid tas med, eftersom endast dessa handlingar godkänns som giltig identifikation vid poliskontroll, flygplatsens biljettkontroll eller incheckning på hotell. Nationellt id-kort är en särskild identifikationshandling som utfärdas av polisen. Mer information om detta finns på polisens hemsida. Observera att vanliga id-kort, t.ex. svenskt körkort och id-kort utställda av exempelvis banker, inte räknas som nationella id-kort.

Resande som inte har svenskt pass men uppehållstillstånd i Sverige och/eller giltigt inresevisum till ett Schengenland eller liknande, ska ha med sig dessa under hela resan och kunna uppvisa dem vid eventuell kontroll.

SRF 2010-07-23